Kvällsaktivitet på Börshuset

Ikväll har jag varit på ett seminarium på Börshuset i min roll som styrelsemedlem i min Bostadsrättsförening. Det var SCB som bjöd in till en inspirationskväll och pratade bl.a. om vad som gör en bostadsrättsförening attraktiv på marknaden. Jag skulle uppmana alla som äger en bostadsrätt att fundera på att gå med i styrelsen. Ofta inser man inte förrän man är med hur viktigt det är att det är kunniga personer som sitter där (vilket man kanske utgår ifrån att det är). I alla föreningar är det privatpersoner som sitter i styrelsen (dvs. de som äger en bostadsrätt) och detta innebär också att i de flesta fall är det lekmän. Genom att sitta i styrelsen har man därmed möjligheten att aktivt arbeta med förbättringar och åtgärder som på sikt kan öka värdet på den egna lägenheten när det blir dags att sälja.

IMG_0959

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.