Lunchföredrag

Vi har minusräntor i Sverige, vilket är historiskt. Så vart är räntan på väg och hur påverkar räntemiljön avkastningen i ränteportföljer? Detta var temat för det lunchföredrag jag var på idag på Malmö börshus. Föredragshållare var Maud Ljungqvist och Erik Nilsson på DNB Asset Management, ränteförvaltare med särskilt ansvar att bevaka centralbankernas agerande. Mycket intressant dragning som är högst aktuell.

Skärmklipp 2015-03-10 21.15.52

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.